Chiropractie

In 2001 geeft de World Federation of Chiropractic de volgende omschrijving van chiropractie:
Een beroep binnen de gezondheidszorg die zich bezig houdt met de diagnose, behandeling en preventie van stoornissen aan het bewegingsapparaat en de effecten hiervan op het functioneren van het zenuwstelsel en de algehele gezondheid. Er ligt een nadruk op manuele behandelingen waaronder gewrichtsmanipulaties en spiertechnieken.

Gewrichtsmanipulaties zijn correcties van een problematisch gewricht waarbij met de hand een korte, snelle druk wordt uitgeoefend in een specifieke richting. Hierdoor zal het gewricht weer normaal gaan functioneren met als doel de klachten te verminderen.

Binnen de chiropractie wordt er op een holistische manier gekeken naar het menselijk lichaam. Dit houdt in dat een klacht niet alleen lokaal wordt beoordeeld en behandeld, maar dat er altijd gekeken wordt naar het lichaam als een geheel.

Chiropractie is een vijfjarige universitaire studie. Er zijn meerdere opleidingen in de wereld, ik heb mijn studie afgerond aan het Anglo-European College of Chiropactic (AECC) in Bournemouth, Engeland. Na de studie is het gebruikelijk om bij terugkomst nog een jaar te werken onder de supervisie van een ervaren chiropractor.

De Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA) en de Stichting Chiropractie Nederland (SCN) zorgen er in Nederland voor dat chiropractoren de juiste opleiding hebben gevolgd, voldoen aan de strengste kwaliteitseisen en hun kennis en vaardigheden op peil houden door middel van bij- en nascholing.


Contactgegevens

Zorgplein 3
Van Heemstraweg 48b
6658 KH Beneden-Leeuwen

Telefoon / WhatsApp
06 53 29 75 09

E-mail
info@chiropractiepeters.nl